Löper du hög risk att drabbas av en brandolycka? | SikkertHjem™ Scandinavia

Löper du hög risk att drabbas av en brandolycka?

Ja, rubriken är väldigt rak på sak och upplevs kanske rentav som lite obehaglig. Men den är viktig, för Beredskabsstyrelsen (danska motsvarigheten till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har i samarbete med TrygFonden (en fristående, allmännyttig enhet som varje år får medel från TryghedsGruppen för att skapa ökad trygghet i Danmark) kommit fram till vilka som löper störst risk att drabbas av dödsbränder.

Om du känner igen dig själv eller någon i din bekantskapskrets i beskrivningen nedan kan du göra en skillnad genom att införskaffa röklarm. De kostar inte många kronor och räddar liv. Inte bara som i de bekanta reklamkampanjerna, utan som i ditt och mitt liv. Liv på riktigt.

Är du man, över 50 år och bor ensam? Då tillhör du riskgruppen och bör allvarligt överväga att skaffa dig ett röklarm.

Är du dessutom rökare och omsorgsbehövande finns det inte längre någon ursäkt.

Beredskabsstyrelsen och TrygFondens senaste rapport om dödsbränder visar tydligt att personer inom ovanstående grupper utgör den i särklass största delen av denna väldigt ledsamma statistik.

Men i rapporten framgår det som tur var även att du genom en enkel åtgärd konkret kan minska risken att drabbas. Sätt upp ett röklarm.

Hela 86 % av dödsbränderna sker i hem utan fungerande röklarm.

Gör dig själv, dina nära och kära eller din granne en stor tjänst. Köp ett röklarm nu.


Läs själv Beredskabsstyrelsens rapport ”Dødsbrande i Danmark 2021” (Dödsbränder i Danmark 2021) här.