SIM-kort Förlängning | SikkertHjem™ Larmsystem

Hur förlänger man SIM-kortet?

Förlängning av SIM-kort - hur fungerar det?

 

28 dagar innan ditt SIM-kort löper ut skickar vi dig ett e-postmeddelande angående förlängning. Om du klickar på knappen i e-postmeddelandet får du möjlighet att betala 199 kr för en ny 12-månaders period, och utgångsdatumet för ditt SIM-kort förlängs sedan med 12 månader. Det tar bara några sekunder från att du klickar i e-postmeddelandet tills ditt SIM-kort är förlängt

Om du inte reagerar på det första e-postmeddelandet vi skickar, kommer vi att skicka dig några fler under dagarna före utgångsdatumet för ditt SIM-kort. Om du fortfarande inte reagerar får du en sista chans att förlänga kortet 48 timmar innan kortet stängs av.

Om du inte vill förlänga SIM-kortet, så behöver du helt enkelt inte betala för den kommande perioden, och SIM-kortet stängs automatiskt av på utgångsdatumet.

Har du ett SikkertHjem™ larmsystem på flera platser?

Om du har vårt larmsystem aktiverat i stugan, båten, bostaden, företaget osv. kan du köpa SIM-kort till alla dina aktiva SikkertHjem 'Familjer'. Du hittar SIM-kort här.

Efter att du har mottagit det behöver du komma ihåg att aktivera ditt nya SIM-kort. Det gör du här.