Hvilken type SMS-kort vil du aktivere?

Så här gör du!

Innan ditt SMS-kort fungerar i ditt larmsystem från SikkertHjem, måste det aktiveras. 

På själva SMS-kortet är både ett telefonnummer och ett SIM-kortsnummer/ICC tryckt. Mata in dessa nummer samt dina kontaktuppgifter i formuläret till höger och tryck på knappen Aktivera SMS-kort längst ner på sidan. Så snart du har tryckt på knappen Aktivera SMS-kort, aktiveras kortet i GSM-nätverket. Aktiveringen av SMS-kortet sker vanligtvis omedelbart, men kan ibland ta upp till 15 minuter. Därför rekommenderar vi att du väntar i en kvart innan du sätter in SMS-kortet i ditt larmsystem. När vi ber om dina kontaktuppgifter, är det enbart för att vi ska kunna kontakta dig när ditt SMS-kort håller på att förfalla. Detta sker primärt via ett e-postmeddelande som skickas 21 dagar innan SMS-kortet förfaller. E-postmeddelandet ger dig möjlighet att förlänga SMS-kortet elektroniskt och därmed slipper du byta ut SIM-kortet i larmet. Dina kontaktuppgifter används uteslutande för ovanstående syften och kommer inte att säljas eller på något annat sätt överlämnas till tredje part.

Aktivera SMS-Kort

sim-icon
+46