Senast uppdaterad: Maj 2018

 

 

Vi tar din rätt till privatliv på allvar och ser till att de personuppgifter du delar med oss hanteras på säkert och korrekt vis.


Vår sekretesspolicy hålls medvetet enkel för att göra det enkelt för dig att få en fullständig översikt över exakt vilka personuppgifter som vi har registrerat och hur vi tar emot dem, använder dem och vem som har tillgång till dem.

Denna sekretesspolicy fungerar både som information till dig om dina personuppgifter med oss och som vårt uttalande till dig om hur vi hanterar dem.

Av Vi menas Cawa Security ApS (SikkertHjem ™), registrerad under CVR-nummer DK33771894, med fysisk adress på Tværstræde 14B, 3600 Frederikssund, Danmark, nedan kallad SikkertHjem. Med dig och du menar du att du ska dyka upp i en eller flera av följande interaktionskategorier med oss.

 

I denna sekretesspolicy betyder Vi Cawa Security ApS (SikkertHjem™) som är registrerade under organisationsnummer DK33771894 med kontor i Tvaerstraede 14B, 3600 Frederkssund, Danmark, nedan kallat SikkertHjem. Med Du eller Dig menas den som faller under en av nedan nämnda kategorier med oss.

 

 

Vad är GDPR?

 

GDPR, eller Allmänna dataskyddsförordningen, är en gemensam europeisk förordning som ska säkerställa dina personuppgifter när de används och lagras av företag som oss.


Lagstiftningen gäller i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) och säkerställer enhetliga riktlinjer för hur dina uppgifter ska hanteras samt dina alternativ och din rätt att anpassa eller helt radera dem.

 

 

Vi är dataansvarig

 

Vi ansvarar för alla personuppgifter du delar med oss, vilket är ett ansvar som vi verkligen tar på allvar.

 

Som dataansvarig ansvarar vi för att de data du tillhandahåller används endast för de ändamål du har gett ditt samtycke till att hanteras säkert och att de endast delas med externa tredje parter när det är nödvändigt att leverera våra produkter och tjänster till dig samt borttagandet av dina uppgifter i enlighet med gällande regler i området.

Som dataansvarig ansvarar vi för att de uppgifterna du delar med oss endast används i det syfte du har godkänt. Dessa uppgifter hanteras säkert och delas endast med tredje parter när det är absolut nödvändigt för att vi ska kunna leverera våra produkter och tjänster till dig och att detta utbyte av uppgifter utförts i enlighet med alla gällande lagar.

 

 

Databehandlare

 

Vi fungerar i många fall som databehandlare och behandlar dina personuppgifter, men vi är också beroende av externa partners för att vi ska kunna leverera produkter och tjänster till dig.


Vi har ingått särskilda databehandlingsavtal med var och en av våra leverantörer för att säkerställa att delningen av dina uppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt enligt riktlinjerna.

Ibland delas dina personuppgifter också utanför EU:s gränser. Detta kan t.ex. handla om personuppgifter som samlats in i samband med användningen av våra hemsidor som behandlas i Google Analytics i USA samt vårt kundtjänstsystem som tillhandahålls och hostas av Zendesk Inc. och som ko denna ligger i USA.

 

 

Dina rättigheter

 

De personuppgifter du delar med oss tillhör dig och bara dig. Därför har du rätt att få insikt i exakt vilka uppgifter vi lagrar. Du har också rätt att ändra, begränsa eller ta bort uppgifter helt. Om du vill få insikt i vilka personuppgifter vi lagrar om dig, ändra dem eller ta bort dem, får du gärna kontakta vår dataskyddsansvarig på privacy@sikkerthjem.dk.

 

Dennis Larsen
privacy@sikkerthjem.dk

Om du vill radera all dina personuppgifter hos oss kan du använda funktionen Radera mina personuppgifter.

 

 

De personuppgifterna vi behandlar

 

Vi behandlar endast data som vi anser vara absolut nödvändigt för att leverera de produkter och tjänster du beställer hos oss, samt för att kunna marknadsföra dessa för dig. Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter och i vilket sammanhang. 

 

 

Inköp av produkter och tjänster

 

När du beställer och betalar för produkter och tjänster på vår hemsida sikkerthjem.dk och sikkerthjem.se samlas personuppgifter in för att vi ska kunna leverera dina varor (antingen fysiskt eller digitalt) samt för att vi ska kunna behandla din betalning.

 

Uppgiftstyp

Tas emot

Användning

Databehandlare

Namn

När du anger det i samband med beställning.

Används för att kunna personifiera kommunikation och leverera din beställning.

SikkertHjem

Pakkelabels.dk ApS (DK)

InventNord og PakkecenterNord ApS (DK)

Adress

När du anger den i samband med beställning.

Används för att kunna leverera din beställning.

SikkertHjem

pakkelabels.dk ApS (DK)

InventNord og PakkecenterNord ApS (DK)

E-postadress

När du anger den i samband med beställning.

Används för att kunna kommunicera med dig, t.ex. skicka din orderbekräftelse.

SikkertHjem

Pakkelabels.dk ApS (DK)

InventNord og PakkecenterNord ApS (DK)

Telefonnummer

När du anger det i samband med beställning.

Används för att kunna skicka SMS-meddelanden som rör dina beställda varor och i sällsynta fall för att kontakta dig om något behöver förtydligas gällande din beställning.

SikkertHjem

Pakkelabels.dk ApS (DK)

InventNord og PakkecenterNord ApS (DK)

Betalningsuppgifter

När du anger dem i samband med beställning.

Används för att kunna behandla din betalning. Dina betalningsuppgifter behandlas inte på våra egna servrar, utan hos vår PCI-certifierade gatewaypartner som är verksam i Danmark.

Bambora Danmark (DK)

Datalagringsperiod:

Uppgifterna kommer inte att raderas automatiskt. Du är dock alltid välkommen att kontakta oss på privacy@sikkerthjem.dk för att få insikt i vilka uppgifter vi lagrar, anpassa dessa eller radera dem. Om du vill radera alla dina uppgifter hos oss kan du använda funktionen Radera mina personuppgifter.

 

 

Nyhetsbrevsprenumeration

 

När du aktivt registrerar dig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter så att vi kan skicka det önskade nyhetsbrevet.

 

Uppgiftstyp

Tas emot

Användning

Databehandlare

E-postadress

När du anger den i samband med beställning och manuellt kryssar i: "Ja, jag vill gärna få nyhetsbrev" vid beställning i vår webbutik.

Används för att skicka det registrerade nyhetsbrevet till dig.

SikkertHjem

Ubivox Danmark ApS (DK)

Datalagringsperiod:

Uppgifterna kommer inte att raderas automatiskt. Du är dock alltid välkommen att kontakta oss på privacy@sikkerthjem.dk för att få insikt i vilka uppgifter vi lagrar, anpassa dessa eller radera dem. Om du vill radera alla dina uppgifter hos oss kan du använda funktionen Radera mina personuppgifter.

 

 

Kontakt med kundservice och support

 

När du kontaktar vår kundservice och vårt supportteam samlar vi in uppgifter för att behandla din förfrågan och se till att du får den hjälp du behöver.

 

Uppgiftstyp

Tas emot

Användning

Databehandlare

Namn

I samband med telefonsamtal eller e-post som du skickat till oss.

Används för personalisering av kommunikation.

SikkertHjem

Zendesk Inc. (USA)

Ipnordic A/S (DK)

E-postadress

I samband med telefonsamtal eller e-post som du skickat till oss.

Används för att kommunicera med dig gällande behandling av din förfrågan.

SikkertHjem

Zendesk Inc. (USA)

Telefonnummer

I samband med telefonsamtal.

Används för att kommunicera med dig gällande behandling av din förfrågan.

SikkertHjem

Zendesk Inc. (USA)

Ipnordic A/S (DK)

Adress

I samband med telefonsamtal eller e-post som du skickat till oss. Tas endast emot i samband med retur, reparation eller byte.

Används för att skapa fraktetiketter i samband med returer, reparationer och byten.

SikkertHjem

Zendesk Inc. (USA)

Pakkelabels.dk ApS (DK)

InventNord og PakkecenterNord ApS (DK)

Datalagringsperiod:

Uppgifterna kommer inte att raderas automatiskt. Du är dock alltid välkommen att kontakta oss på privacy@sikkerthjem.dk för att få insikt i vilka uppgifter vi lagrar, anpassa dessa eller radera dem. Om du vill radera alla dina uppgifter hos oss kan du använda funktionen Radera mina personuppgifter.

 

 

Aktivering av SikkertHjem™ SMS-kort

 

När du aktiverar ditt SikkertHjem™ SMS-kort på våra hemsidor samlar vi in uppgifter för att registrera dig som ägare till kortet och hantera SMS-tjänsten åt dig.

 

Uppgiftstyp

Tas emot

Användning

Databehandlare

Namn

När du anger det i samband med aktivering av SMS-kortet på våra hemsidor.

Används för att registrera sig som ägare av SMS-kortet.

SikkertHjem

E-postadress

När du anger den i samband med aktivering av SMS-kortet på våra hemsidor.

Används för att skicka information om aktivering, förlängning och avstängning av ditt SMS-kort.

SikkertHjem

Telefonnummer

När du anger det i samband med aktivering av SMS-kortet på våra hemsidor.

Används för att registrera dig som ägare av SMS-kortet.

SikkertHjem

Adress

När du anger den i samband med aktivering av SMS-kortet på våra hemsidor.

Används för att registrera dig som ägare av SMS-kortet.

SikkertHjem

Telefonnummer på ditt SMS-kort

När du anger det i samband med aktivering av SMS-kortet på våra hemsidor.

Används för att aktivera och hantera ditt SMS-kort med vår leverantör.

SikkertHjem

SimService A/S (DK)

Telenor Connexion AB (SE)

ICC-nummer på ditt SMS-kort

När du anger det i samband med aktivering av SMS-kortet på våra hemsidor.

Används för att aktivera och hantera ditt SMS-kort med vår leverantör.

SikkertHjem

SimService A/S (DK)

Telenor Connexion AB (SE)

Datalagringsperiod:

Uppgifterna kommer inte att raderas automatiskt. Du är dock alltid välkommen att kontakta oss på privacy@sikkerthjem.dk för att få insikt i vilka uppgifter vi lagrar, anpassa dessa eller radera dem. Om du vill radera alla dina uppgifter hos oss kan du använda funktionen Radera mina personuppgifter.

 

 

Användning av våra appar

 

När du använder våra mobilappar samlar vi in uppgifter för att kunna skapa ditt användarkonto och ansluta dig till dina produkter på våra servrar.

 

Uppgiftstyp

Tas emot

Användning

Databehandlare

Användarnamn

När du anger det i samband med upprättande av ditt användarkonto i våra appar.

Används för att skapa ditt användarkonto.

SikkertHjem

Google Cloud LLC (BE)

E-postadress

När du anger det i samband med upprättande av ditt användarkonto i våra appar.

Används för att skapa ditt användarkonto.

SikkertHjem

Google Cloud LLC (BE)

Telefonnummer

När du anger det i våra appar.

Används för att verifiera ditt användarkonto och tillåta lösenordsåterställning.

SikkertHjem

Google Cloud LLC (BE)

Foto

När du laddar upp det i våra appar.

Används endast så att du enkelt visuellt kan se vilket användarkonto du är inloggad med.

SikkertHjem

Google Cloud LLC (BE)

IP-adress

Hämtas automatiskt vid uppstart av din internet-baserade SikkertHjem™-produkt (S6evo™, SmartCam, osv.)

Används för att identifiera din SikkertHjem™-produkt så att vi kan länka dig till dina produkter.

SikkertHjem

Google Cloud LLC (BE)

Datalagringsperiod:

Uppgifterna kommer inte att raderas automatiskt. Du är dock alltid välkommen att kontakta oss på privacy@sikkerthjem.dk för att få insikt i vilka uppgifter vi lagrar, anpassa dessa eller radera dem. Om du vill radera alla dina uppgifter hos oss kan du använda funktionen Radera mina personuppgifter.

 

 

Lämna in ett klagomål

 

Om du anser att vi inte har hanterat dina personuppgifter korrekt så har du rätt att lämna in ett klagomål. Detta kan antingen göras via vår dataskyddsansvarig vid privacy@sikkerthjem.dk eller till danska Datatilsynet.

 

 

Uppdatering av denna sekretesspolicy

 

Om vi ändrar vår sekretesspolicy publiceras den nya versionen här på denna sida. Datumet då den senaste uppdateringen skedde visas högst upp i policyn.

 

Om vi gör stora förändringar i hur vi hanterar dina personuppgifter kommer vi att uppdatera dig via vårt nyhetsbrev.