Om du behöver mer trygghet i vardagen, är ett alarmsystem för privatpersoner en god investering. Ett bra larmsystem ska inte bara se efter hemmet när ni är ute. Det ska även se efter dig och din familj när ni är hemma. Ett larmsystem för privatpersoner från SikkertHjem ser till att du kan sova tryggt om natten, både när du är hemma och när du är på resa. 

Bästa larmsystemet för privatpersoner

Det finns många olika larmsystem på marknaden, alla med olika funktioner och prisklasser. När du ska välja larmsystem ska du utgå från ditt och din familjs behov så att ni får ett larmsystem som gör er vardag tryggare. 


Hos SikkertHjem vet vi hur viktigt det är att känna sig trygg i sitt eget hem. Därför erbjuder vi vårt S6evoTm-larmsystem för privatpersoner, som är ett komplett larmsystem av hög kvalitet som garanterar din säkerhet i vardagen.

S6evoTm-larmsystemet för privatpersoner

Vårt S6evoTm-larmsystem är anslutet till internet, och med den tillhörande appen kan du som ägare kontrollera ditt larmsystem alla tider på dygnet. Du har också möjlighet att lägga till ett obegränsat antal användare och gäster i ditt system, och du styr själv vilken användarnivå de ska ha. Därefter får utvalda användare och gäster också push-meddelanden och sms vid inbrott. Det innebär att du är säkrad enlig grannsamverkanskonceptet, vilket gör det möjligt att reagera snabbare än om en vakt skulle tillkallas. 


S6evoTm är ett komplett larmsystem för privatpersoner, oavsett vilket paket du köper. Paketen är indelade efter antalet tillbehör som ingår. Via skannern i SikkertHjem-appen kan du på några sekunder lägga till kameror – både ute och inne – SmartPlugs som styr ditt ljus, brandvarnare, översvämningsdetektorer, trygghetsknappar och mycket annat. 


Möjligheterna är många, och det är bara upp till dig hur du vill bli skyddad.

Ett privat larmsystem skyddar ditt hem dygnet runt 

Enligt Danmarks brottsförebyggande råd sker över 50 % av alla inbrott under dagtid, och mer än 25 % mellan klockan 18 och 24. Därför är det viktigt att ditt larmsystem ger fullt skydd, både när du är hemma och när du är ute. 


SikkertHjems larmsystem har två olika säkerhetslägen: 

  • Fullt skydd, som aktiverar alla systemets detektorer och enheter när ni är ute.

  • Begränsat skydd, som säkrar bostadens skal när ni är hemma. Den här funktionen kallas även skalskydd eller nattskydd.


Du kan själv ställa in ditt larm för dag och natt så att du har kontroll över hemmets säkerhet oavsett om du är ute eller hemma. 


Läs mer om våra larmsystem här.