Alarm til sommerhus

 

Ett prisvärt och intelligent larm till ditt fritidshus

  

Ett larm till sommarstugan är en riktigt bra investering. Inbrott i sommarstugan riskerar att förstöra semestern. Med ett prisvärt larm kan du göra mycket för att förhindra detta.

  

Ett larmsystem från SikkertHjem™ fungerar precis lika bra i sommarstugan / fritidshuset, som i en vinterbostad.

Detta larm har många fördelar:
   
*  Mycket prisvärt larm, du får mycket trygghet för en låg kostnad.

*  Du kan få meddelanden, direkt till din mobil, när något har inträffat i huset.

*  Du kan även välja att fler personer (t.ex. grannar, vänner) kan få dessa larm-meddelanden. Maximalt 5 personer kan få meddelanden via SMS.

*  Alla larm från SikkertHjem kan anpassas helt efter dina önskemål. Du kan t.ex. ansluta ett röklarm till ditt larmsystem och på så vis direkt få SMS vid brand och rökutveckling.