Villkor och bestämmelser för användning


Välkommen till hemsidan för SikkertHjem. Om du fortsätter att söka på och använda denna hemsida, accepterar du att följa och vara bunden av följande villkor och bestämmelser för användning, som tillsammans med vår sekretesspolicy reglerar SikkertHjems förhållande till dig med avseende på denna hemsida. Om du inte accepterar någon del av dessa villkor och bestämmelser, ska du inte använda vår hemsida.

 

Uttrycket SikkertHjem eller "oss" eller "vi" anspelar på ägaren av hemsidan, SikkertHjem: Tværstræde 14B, 3600 Frederikssund, Danmark. Vårt företags registreringsnummer är DK33771894.

  

Uttrycket "du" anspelar på användaren eller läsaren av vår hemsida.


Användningen av denna webbplats är underställd följande användningsvillkor:


 • •  Innehållet på sidorna på denna hemsida är förbehållet din allmänna information och användning. Detta med förbehåll för att ändringar kan komma att göras utan att detta meddelas.
 •   
  •  Varken vi eller någon tredje part lämnar någon garanti gällande exakthet, tidsläglighet, funktionalitet, fullständighet eller lämplighet för de uppgifter och material som finns eller erbjuds på denna webbplats för ett särskilt syfte. Du accepterar att sådana uppgifter och material kan innehålla felaktigheter eller fel, och vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den största utsträckning som lagstiftningen tillåter.
 •  
  •  Din användning av uppgifter eller material på denna hemsida sker helt och hållet på egen risk och vi kan inte hållas ansvariga. Det är ditt eget ansvar att säkerställa att alla produkter, tjänster eller information som ställs till förfogande via denna hemsida uppfyller dina specifika behov.
 •  
  •  Denna webbplats innehåller material som vi äger eller har licens för. Detta material omfattar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, framtoning, bilder, texter och grafik. Återgivning är förbjudet såvida den inte sker i enlighet med meddelande om upphovsrätt, som är en del av dessa villkor och bestämmelser.
 •  
  •  Alla varumärken som är återgivna på denna hemsida och som inte ägs av eller innehas på licens till operatören, anges på hemsidan.
 •  
  •  Obehörig användning av denna hemsida kan ge upphov till krav på ersättning och/eller vara en straffbar handling.
 •  
  •  Ibland innehåller denna webbplats även länkar till andra hemsidor. Dessa länkar är till för att underlätta förmedling av ytterligare uppgifter. De behöver inte betyda att vi stöder dessa hemsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på länkade hemsidor.
 •  
  •  Din användning av denna hemsida och varje eventuell tvist som uppkommer av sådan användning av hemsidan, faller under lagstiftningen i Danmark.